Home Selection РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

 

 

 

 

гл .ас. д-р Станислава Славчова Димитрова

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

тел.: (078) 522 612 /216

 

Област на научноизследователската работа: селекция и сортоизучаване при ябълката, сортове, вътрешни качества на плодовете, климатични фактори.

Научни публикации: (2011 – 2019г.):.

 

 • S. Dimitrova, D. Sotirov and Laiqing Song. Results from testing of yellow-green apple cultivars. XV Fruit Breeding and Genetics Symposium 3- 7 June Prague – Czech Republic, Acta Hortic (под печат). 2019.
 • D. Sotirov and S. Dimitrova. Yield and fruit quality of some promising apple hybrids selected in Bulgaria. XV Fruit Breeding and Genetics Symposium 3- 7 June Prague – Czech Republic, Acta Hortic (под печат). 2019.
 • Д. Сотиров, С.  Димитрова. Резултати от проучване на новоинтродуцирани сливови сортове в региона на Кюстендил, България. Юбилейна Научна Конференция с международно участие 90 г. ИЗ – Кюстендил. „Наука и земеделие: глобални и регионални предизвикателства“ 27-28 септември. Растениевъдни науки, 56 (6). 24:29. 2019.
 • С. Димитрова, Д. Сотиров. Резултати от фенологични проучвания и родовитост на ябълкови сортове. Юбилейна Научна Конференция с международно участие 90 г. ИЗ – Кюстендил. „Наука и земеделие: глобални и регионални предизвикателства“ 27-28 септември. Растениевъдни науки (под печат). 2019.
 • Song Laiqing, Sotirov Dimitar, Wang Xiaofei, Dimitrova Stanislava, Liu Meiying, Liu Xueqing, Jiang Zhongwu, Zhao Lingling. Cultivation and evaluation of series yellow and green apple varieties in Yantai, China - - Юбилейна Научна Конференция с международно участие 90 г. ИЗ – Кюстендил. „Наука и земеделие: глобални и регионални предизвикателства“ 27-28 септември. Растениевъдни науки (под печат). 2019
 • S. Dimitrova, D. Sotirov  and Meiying Liu. Reaction of apple cultivars to abiotic and biotic stress factors” XXX. International Horticultural Congress 12 - 16 August Istanbul – Turkey, Acta Hortic (под печат). 2018.
 • S. Dimitrova, D. Sotirov and L. Song. Behaviour of some apple hybrids selected in Kyustendil, Bulgaria. XXX. International Horticultural Congress 12 - 16 August Istanbul – Turkey, Acta Hortic (под печат). 2018.
 • D. Sotirov and S. Dimitrova. Marlena’ - a new apple cultivar from Bulgaria. XXX. International Horticultural Congress 12 - 16 August Istanbul – Turkey, Acta Hortic (под печат). 2018.
 • S. Dimitrova. Breeding activity of the Institute of Agriculture – Kyustendil, Bulgaria. Seminar on fruit breeding technology of China and Central and Eastern European, Shandong Academy of Agricultural Sciences, 11-12 September, 2018 (report).
 • D. Sotirov, S. Dimitrova, I. Krishkova. Economic Assessment of Scab-Resistant Apple Cultivarsin Bulgaria. North American Academic Research (NAAR), Vol. 1(7):64-71. 2018.
 • S. Dimitrova, A. Borisova. Evaluation of spring frost tolerance and virus status of some apple cultivars and hybrids in Bulgaria. VІІІ International Scientific Agriculture Symposium “Agrosim”, 130-135. 2017.
 • D. Sotirov, S. Dimitrova and Meiying Liu. Preliminary results of testing of newly introduced apple cultivars in Bulgaria.  JAFES, Vol. 71 (2), 155-159, 2017.
 • S. Dimitrova and D. Sotirov. Assessment of new apple hybrids. JAFES, Vol. 71 (2)117-120, 2017.
 • Sotirov, D., S. Dimitrova and L. Song. Evaluation of apple cultivars аnd hybrids in a fruit nursery. Acta Hortic. 1139, 491-496. DOI: 10.17660/ActaHortic. 2016.1139.84. . http://dx.doi.org/10.17660/Acta Hortic 2016.1139.84. 2016.
 • Dimitrova, S. and D. Sotirov. Biological and economic qualities of some apple hybrids. Acta Hortic. 1139, 37-42. DOI: 10.17660/ Acta Hortic.2016.1139. http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.7. 2016.
 • Dimitrova, S. Agrobiological Characteristics of Apple (Malus domestica Borkh.) Cultivars. Acta Hortic. 1139, 197-202. DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1139.34 http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.34. 2016.
 • Димитрова, С., И. Кришкова, Д. Сотиров. Икономическа оценка на ябълкови сортове. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 19 (2): 268-277. 2016.
 • Сотиров, Д., С. Димитрова, А. Благов. Сияна – нов ябълков сорт. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 19 (4): 175-182. 2016.
 • Д. Сербезова, С. Димитрова. Стари местни ябълкови сортове от Кюстендилски район. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 19 (6): 172-191. 2016.
 • Dimitrova, S., D. Sotirov. Biological and pomological characteristics of apple hybrids.15th Serbian congress of fruit and grapevine producers, 21-23 September, Kragujevac, Republic of Serbia. 2016.
 • С. Димитрова, Д. Сотиров. Състояние на ябълковото производство и селекционни цели. Изобретения, Трансфер, Иновации, бр. 1-2 (14-15):18-23, 2016.
 • Димитрова, С., Д. Сотиров. Фенологични и репродуктивни прояви на ябълкови хибриди. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 18 (3): 517-526. 2015.
 • Димитрова, С., Д. Сотиров. Селекционни направления и сортов състав при ябълката (Malus domestica L.). Растениевъдни науки, год. LІІ, No. 2. 52:58. 2015. 
 • Сотиров, Д., С. Димитрова. Сравнително изпитване на нови ябълкови сортове при условията на Кюстендилски район. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 17 (5): 1318-1329. 2014.
 • Димитрова, С. 2011. Чувствителност на ябълкови сортове и хибриди към късни пролетни мразове. Земеделие плюс, 5, 39-40

 

 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banner