Начало Селекция Анита Боянова Стоева

 


ас. д-р Анита Стоева

e-mail: anitastoeva@abv.bg

ORCID ID: 0000-0002-2230-1942

Profile: Google Scholar

тел.: (078) 522612/ в. 216


Област на научноизследователската работа: Селекция и сортоизучаване при череша. Сортове, елити, климатични фактори.

Научни публикации (2014-2017г.):

 

Стоева, А., Н. Христов, 2017. Продуктивни прояви на черешови сортове и елити изучавани в района на Кюстендил. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 2 (под печат).

Стоева, А., Н. Христов, П. Каймаканов, 2017. Сравнително изпитване на елит № 6374 и черешовият сорт Ван през периода на пълно плододаване. DOI: 10.22620/agrisci. 2017.21.002, 13-19.

Христов, Н., А. Стоева, 2015. Влияние на валежите върху напукването на плодовете при черешови сортове и елити. Растениевъдни науки, год. LII, № 2, София, 40-42.

Научно-популярни статии

Н. Христов, Анита Стоева, 2015. Създадените у нас череши лесно се приспособяват към климата. В-к „Стопанин”, бр. 1128.

 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер