Home Selection Anita Boyanova Stoeva

 

 

Assist. Prof. PhD Anita Stoeva
e-mail: anitastoeva@abv.bg
Tel.: (078) 522612/216

Research interests and main activities:

 

Стоева, А., Н. Христов, 2017. Продуктивни прояви на черешови сортове и елити изучавани в района на Кюстендил. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 2 (под печат).

Стоева, А., Н. Христов, П. Каймаканов, 2017. Сравнително изпитване на елит № 6374 и черешовият сорт Ван през периода на пълно плододаване. DOI: 10.22620/agrisci. 2017.21.002, 13-19.

Христов, Н., А. Стоева, 2015. Влияние на валежите върху напукването на плодовете при черешови сортове и елити. Растениевъдни науки, год. LII, № 2, София, 40-42.

Научно-популярни статии

Н. Христов, Анита Стоева, 2015. Създадените у нас череши лесно се приспособяват към климата. В-к „Стопанин”, бр. 1128.

 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banner