Начало Агротехника Моника Кабаджова

гл. ас. д-р Моника Кабаджова

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-1158-0261

Profile: Research Gate Google Scholar

тел.: (078) 522612/238

Област на научноизследователската работа: въздействие на екологизацията на Общата селскостопанска политика върху биоразнообразието и околната среда в земеделските стопанства и селските региони; икономическа ефективност от прилагане на екологични практики в овощарството; иновативни маркетингови решения в земеделските стопанства; развитие и диверсификация на селските райони.

 

Научни публикации (2018 г. -

Kabadzhova, M., Mihaylova, M., Tsvyatkova, D. (2024). Farmers' attitudes to implementation of CAP greening practices in both the Blagoevgrad and Kyustendil regions in Bulgaria. Economic Studies, 33(1), 128-149.  https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2024/2024-1/08_Monika-Kabadzhova.pdf

Kabadzhova, M. (2023). Consumer’ Preferences for Direct Sales of Agricultural Produce in Bulgaria.  Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 26(3), 343–365.  https://jmabonline.com/en/article/c5HDww0UPAA8rrmdsne5

Blagoeva, T., Kabadzhova, M., Krishkova, I. (2023). Influence of Applied Pruning on Apple Yield and Economic Efficiency. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 26(3), 198–215.  https://jmabonline.com/en/article/8HWUK8B3bfTNNuYvJ4Wl

Кабаджова, М., Тодорова, Д. (2023). Екосхемите в новия СПРЗСР – 2023-2027г. – условие за опазване на биологичното разнообразие в земеделските земи. Междуредовите култури в овощните насаждения като система на отглеждане – повишават плодородието на почвата и добивите. Практично земеделие, 5(267), 28-31.

Kabadzhova, M., & Blagoeva, T. (2023). Evolution of Pear Production in Bulgaria during the Period 1960-2020. In Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 26(2), 218-232. https://jmabonline.com/en/article/j8o5BpITEv3fOapeonEp

Kabadzhova, М., Krishkova, I. (2022) Evolution of apple production in the post-macrosocial transformation period. In: Innovative development of agricultural business and rural areas, Publishing Complex-UNWE, Sofia, 234-242, https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=1171061

Mihailova, M., Tsvyatkova, D., Kabadzhova, M., Atanasova, S. & Ivanov, E. (2022). Micro and small farms – element from the model for revitalizing of rural areas. Bulg. J. Agric. Sci., 28 (6), 959–971 https://www.agrojournal.org/28/06-01.html

Kabadzhova, М. (2022). Current State and Challenges in Fruit Growing in Bulgaria. In Journal of Mountain Agriculture on the Balkans (Vol. 25, Issue 4, pp. 239–253),  https://jmabonline.com/en/article/eDF8mmwZsifUDGglwPa7

Kabadzhova, М. (2022). Analysis of Bulgarian Green Direct Payments and CAP support. Ikonomika i upravlenie na selskoto stopanstvo, 67(1), 15-30 (Bg), https://journal.jaem.info/page/bg/details.php?article_id=549

Кабаджова, М. (2022) Анализ на екологичния аспект в земеделските стопанства. Икономически и социални алтернативи, 2, 34-43, https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/23601

Kabadzhova, М. (2022) Attractiveness of the agricultural sector to achieving generational renewal. Bulg. J. Agric. Sci., 28 (1), 3–9, https://www.agrojournal.org/28/01-01.pdf

Кабаджова, М. (2021) Фактори, оказващи влияние върху екологизацията на българското земеделие. В: Мултифунционални устойчиви селски райони чрез адаптиране на моделите и системите на земеделие. Издателски комплекс - УНСС, София, 197-207. https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=1081865

Kabadzhova, М. (2021) Common agricultural policy` influence on the apple production and yield in Bulgaria. Ikonomika i upravlenie na selskoto stopanstvo, 66(4), 26-34, (Bg). https://journal.jaem.info/page/bg/details.php?article_id=537

Кабаджова М. (2021) Бариери пред екологизацията на българското земеделие, Сборник с докади. Трети национален научен форум на тема: Бизнесът в XXI век. България 2030 Проектиране на бъдещето: ново общество – нова икономика, Издателски комплекс - УНСС, София, 143-148.

Aleksandrova S., Kabadzhova M. (2020) Diversification of the economic activities – a better future for Bulgarian rural areas, International Conference “European agriculture and the new CAP 2021-2027: Challenges and opportunities”, Institute of Agricultural Economics, Sofia, 20(1), 51-62. https://www.iae-bg.com/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Proceedings-2019-conference-1.pdf

Кабаджова М. (2019) Спецификации на екологичните плащания на ОСП, VI Международна научна конференция „Идеи, идеали – Възход и крушение“, Регионална библиотека „Любен Каравелов – Русе, 2, 211-221. https://www.researchgate.net/publication/357205699_SPECIFIKACII_NA_EKOLOGICNITE_PLASANIA_NA_OSP

Kabadzhova М. (2019) Role of cap greening in farmers` decision-making, Trakia Journal of Sciences, 17(1), 600-605. http://tru.uni-sz.bg/tsj/Volume%2017,%202019,%20Supplement%201,%20Series%20Social%20Sciences/3/za%20pe4at/95.pdf?fbclid=IwAR2h_2e303-MMb1pUQB95bcGj_LgTWECcFeQUMH6WtONa6oFgyaHw6-V4WU

Кабаджова М. (2018) Решения на земеделските стопани в условията на екологизация на ОСП, Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони, Издателски комплекс-УНСС, София, 248-253. https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=705200

 

 

 

 

 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер