Начало Селекция Димитър Кирилов Сотиров

проф. д-р Димитър Сотиров

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-1597-8066

Profile: Research Gate

тел.: (078) 522612


Област на научноизследователската работа: овощарство, селекция, размножаване, сортоизучаване, ябълка, череша,вишна, подложки, сортоподложкови комбинацииНаучни публикации (2004-2022 г.):

 


Dimitar Sotirov, Stanislava Dimitrova, Anton Sotirov, Pavel Zhelyazkov (2022). Productive manifestations and technological parameters of juice of selected yellow green apple hybrids. Bulgarian Journal of Crop Science, 59(5):75-80.
V. Petrova, S. Dimitrova, D. Sotirov (2022). Productive manifestations of apple cultivars and hybrids and sensitivity to codling moth (Cydia (Laspeyresia) pomonella (L.). Agricultural Science and Technology.
Simeon Krumov, Dimitar Sotirov (2022). Вrief Pomological Characteristic of Threatened from Extinction Local Sweet Cherry Cultivars and Some Forms of Unidentified Origin. Fruit Growing Research
Wang, X., Wang, D., Dimitrova, S., Wang, J., Wang, T., Sotirov, D., Li, G., & Song, L. (2022). Effect of Foliar Application of Potassium Dihydrogenphosphate in Red General Apple Cultivar. J. Mt. Agric. Balk. Vol. 25, (2), 231–241.
Sotirov, D. & Dimitrova, S. (2022). Influence of some rootstocks and interstocks on the growth and fruiting of cherry cultivar Summit. Bulg. J. Agric. Sci., 28 (3), 413– 416
Borisova, A. and Sotirov, D. (2021). The response of newly introduced plum cultivars to natural infection with Plum pox virus. Acta Hortic. 1322, 289-294.
Dimitrova, S., Sotirov, D., & Song, L. (2021). Growth and Productivity of Yellow-Green Apple Hybrids in the Kyustendil Region. J. Mt. Agric. Balk., Vol. 24, (3), 255– 263.
Dimitrova, S., Sotirov, D. and Song, Laiqing (2021). Results from testing of yellow-green apple cultivars. Acta Hortic. 1307, 399-404.
Dimitrova, S., Sotirov, D. and Song Laiqing (2021). Promising yellow-colored apple cultivars. Acta Hortic. 1327, 317-320.
Sun Yanxia, Sotirov, D., Jiang Zhongwu, Dimitrova, S., Kruczynska, D.E., Zhao Lingling, Tang Yan and Song Laiqing (2021). Fruit quality analysis of 'Golden Delicious' and 'Harlikar' apple cultivars. Acta Hortic. 1327, 309-316.
Sotirov, D., Song laiqing and Dimitrova, S. (2021). Characteristics of new apple selection from a collaborative Chinese-Bulgarian breeding program. Acta Hortic. 1327, 303-308.
Dimitrova, S., Krumov, S., Sotirov, D. and Kolev, M. (2021). Response of some plum cultivars to abiotic stress. Acta Hortic. 1322, 201-208.
Sotirov, D. (2021). Growth and yield characteristics of 'Summit' sweet cherry on different rootstocks. Acta Hortic. 1327, 137-142.
Sotirov, D., Dimitrova, S. and Kolev, M. (2021). Evaluation of some newly introduced plum cultivars in Bulgaria. Acta Hortic. 1322, 89-94.
Sotirov, A., Glavev, N. Sotirov, D., Dimitrova, S. Pistalov, N. Sotirov, V. and Sotirov, K. (2021). Agro-ecological and technological quality of some apples. WSEAS Transactions on environment and development. Vol. 17, 56-65.
Dimitrova, S., & Sotirov, D. (2020). Results of phenological research and productivity of apple cultivars. Rastenievadni nauki, 57(4) 55-60 (Bg).
Sotirov, D. (2020). Evaluation of different rootstocks with 'Van' sweet cherry cultivar. Acta Hortic. 1281, 179-184.
Sotirov, D. and Dimitrova, S. (2020). 'Marlena' - a new apple cultivar from Bulgaria. Acta Hortic. 1281, 29-32.
Антон Сотиров, Николай Главев, Димитър Сотиров, Станислава Димитрова, Росица Везенкова, Радина Андонова, Лора Велинова, Виктор Сотиров, Красимир Сотиров (2020). Екологични и технологични изследвания на ябълки от Кюстендилски регион, България. Сборник доклани. Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес”, 2020 есен, Дом на науката и техниката - Пловдив, 27 ноември 2020, 83-88.
Антон Сотиров, Николай Главев, Димитър Сотиров, Станислава Димитрова, Никола Пищалов, Виктор Сотиров, Красимир Сотиров (2020). Радиологични измервания на плодове - ябълки от област Кюстендил, България, предназначени за хранителната промишленост, сезон есен 2020. Сборник доклади от научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят”, Велико Търново, 2020г., 308-315. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2738-7607.
Anton Sotirov, Nikolay Glavev, Dimitar Sotirov, Stanislava Dimitrova, Nikola Pistalov, Viktor Sotirov, Krasimir Sotirov (2020). Еcological and technological parameters of apples. Sixteenth International Scientific Conference, Space, Ecology, Safety, 4-6 November 2020, Sofia, Bulgaria, 341-346.
Dimitrova, S., Sotirov, D. and Liu, M. (2020). Reaction of apple cultivars to abiotic and biotic stress factors. Acta Hortic. 1281, 67-72.
Dimitrova, S., Sotirov, D. and Song, L. (2020). Behaviour of some apple selections in Kyustendil, Bulgaria. Acta Hortic. 1281, 45-50.
ISSN 0567-7572 (print) ISSN 2406-6168 (electronic) DOI:10.17660/ActaHortic.2020.1281.8; Scopus Q 4; IF-0,257, SJR - (2020) - 0,181  https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1281.8
Sotirov, D., & Dimitrova, S. (2019). Results of the study of newly introduced plum cultivars in Kyustendil region, Bulgaria. Rastenievadni nauki, 56 (6), 24-29 (Bg).
ISSN 0568-465X (Print) ISSN 2534-9848 (Online); EBSCO, CABI https://cropscience-bg.org/page/bg/details.php?article_id=788
D. Sotirov, S. Dimitrova, I. Krishkova (2018). Economic Assessment of Scab-Resistant Apple Cultivarsin Bulgaria. North American Academic Research (NAAR), Vol. 1(7):64-71. ISSN –1945-9098; Google Scholar, EBSCO A-Z, Index Copernicus Internatiomal ICI; Q 4, SJR (2019) – 1.403 https://twasp.info/public/paper/64-71.pdf.
D. Sotirov, S. Dimitrova and Meiying Liu (2017). Preliminary results of testing of newly introduced apple cultivars in Bulgaria. Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences (JAFES), Vol. 71 (2), 155-159.
ISSN2545-4315, http://www.fznh.ukim.edu.mk/jafes/VOL71_2/Symposium%20Proceedings%202017% 20II.pdf
Sotirov, D.K. 2017. Results from 13-year study of cultivar-rootstock combinations in sweet cherry. Аcta hortic. 1161: 255-260. DOI 10.17660/ActaHortic.2017.1161.41
Димитрова, С., И. Кришкова, Д. Сотиров. 2016. Икономическа оценка на ябълкови сортове. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 19 (2), 268-277.
Nie Peixian, Wang Laiping, D. Sotirov, Song Laiqing, Zhao Lingling, Wang Jinzheng. 2016. Studies on different methods for transformation of airtight apple orchards. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 19 (3), 157-172.
Sotirov,D., S. Dimitrova A. Blagov. 2016. Siyana - a new apple cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 19 (4), 175-182.
Dimitrova, S. аnd D. Sotirov. 2016. Some biological and economic qualities of apple hybrids. Acta Hortic. 1139: 37-41. DOI 10.17660/ Acta Hortic.2016.1139.7
http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.7
SotirovD., S. Dimitrova, L. Song.  2016. Evaluation of apple cultivars аnd hybrids in a fruit nursery. Acta Hortic. 1139: 37-41. DOI 10.17660/ Acta Hortic.2016.1139.84
http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.84
Sotirov, D. and I. Krishkova. 2016. Economic evaluation of sour cherry cultivars grown on own roots and grafted оn Mahaleb rootstock. Acta Hortic. 1139: 753-756. DOI 10.17660/ Acta Hortic.2016.1139.128
Димитрова, С. Д. Сотиров. 2015. Селекционни направления и сортов състав при ябълката (Malus domestica). Растениевъдни науки, Год. LII, 2, 52-58.
Sotirov, D. 2015. Performance of the sweet cherry cultivars ‘Van’ and ‘Kozerska’ on clonal rootstocks. Acta Hortic. 1099: 727-733.
Димитрова, С., Сотиров, Д. 2015. Фенологични и репродуктивни прояви на ябълкови хибриди. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 18 (3), 517-526.
Sotirov, D. 2015. Growth and productive manifestations of Lapins sweet cherry cultivar on different rootstocks. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 18 (4), 740-749.
Domozetov, D.Y., Christov, N.D. and Sotirov, D.K. 2014. Еffect of two clonal rootstocks on the growth and yield of ten sweet cherry cultivars. Acta Hortic.1020: 435-438.Borovinova, M., D. Sotirov, S. Maneva. Effect of the rootstock on growth, yield and susceptibility to Blumeriella jaapi in the sweet cherry cultivar ‘Van’. 6th International Cherry Symposium, Chile, Acta Hortic.
Сотиров, Д., С. Димитрова. 2014. Сравнително изпитване на нови ябълкови сортове при условията на Кюстендилски район. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 17 (5): 1318-1329.
Сотиров, Д. 2014. Проучване на три типа подложки, присадени с черешовия сорт Бинг. Растениевъдни науки, 2-3: 84-87.
Борисова, A., И. Каменова, Д. Сотиров, 2013. Вирусен статус на подложки за череша и вишна. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 16 (1), 151-163.
СотировД., 2012. Добив и качество на плодове от черешовите сортове Bан и Kозерска, присадени на различни подложки. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 15, (5), 1199-1211.
Сотиров, Д., И. Радомирска, 2012. Производство на вишни в света и България – състояние и тенденции (обзор). Растениевъдни науки, 49 (5), 33-39.
Радомирска, И., Д. Сотиров, 2012. Себестойност и доходност при производство на посадъчен материал от череша. Растениевъдни науки, 49 (5), 45-50.
Сотиров, Д., 2012. Растежни прояви на черешовия сорт Ван, присаден на шест подложки. Растениевъдни науки, 49 (5), 55-60
Radomirska, I., D. Sotirov, Song Laiqing. 2012. Apple areas and production in Bulgaria and China. UDC:634.11(497-2), UDC:634.11 (510), 536-542. 2012.
http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/symposium2012/proceedings/section4_fruit_growing_simposium2012_fznh.pdf
Radomirska, I., D. Sotirov. 2012. Influence of the foliar fertilization on quality characteristics and economic efficiency of apple cultivar Smoothie. UDC:634.11-152.61(497.2), 530-535. 2012.
http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/symposium2012/proceedings/section 4_fruit_growing_simposium2012_fznh.pdf
Blagov, A., Song Laiqing, Jiang Zhongwu, Sotirov, D., Yu Qing, Liu Meiying, 2012. Impact of Fertilization on Some Apple Fruit Quality Characteristics. The 144th Forum of Chinese Academy of Engineering and The 4th International Apple Symposium – Orchard Soil Management and Fruit Tree Nutrition, September 2-5, 2012, Yan Tai, P.R.Chine, Symposium Proceedings: 124-129.
Radomirska, I., Sotirov, D., Krishkov, E., Blagov, A., Song Laiqing, 2012. Effect of Preplanting Fertilization on Productivity and Fruit Quality of Sour Cherry. The 144th Forum of Chinese Academy of Engineering and The 4th International Apple Symposium – Orchard Soil Management and Fruit Tree Nutrition, September 2-5, 2012, Yan Tai, P.R.Chine, Symposium Proceedings: 130-135.
Sotirov, D., Radomirska, I., Song Laiqing, Jiang Zhongwu, Blagov, A. 2012. Effect of Foliar Fertilization on Yield, Fruit Quality and Macro elements Content in the Leaves of Granny Smith Apple Cultivar. The 144th Forum of Chinese Academy of Engineering and The 4th International Apple Symposium – Orchard Soil Management and Fruit Tree Nutrition, September 2-5, 2012, Yan Tai, P.R.Chine, Symposium Proceedings: 136-142.
Сотиров, Д., 2011. Влияние на подложката върху качеството на черешови плодове. Растениевъдни науки, 48 (1), 37-42
Сотиров, Д., 2011. Съдържание на макроелементи в листата на черешовия сорт Ван върху различни подложки. Растениевъдни науки, 48 (1), 43-46.
Сотиров, Д. 2010. Влияние на сорта и типа на кореновата система върху съдържанието на хранителни елементи в листата на вишната. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 13 (3), 767-777.
Сотиров, Д., 2011. Влияние на подложката върху качеството на черешови плодове. Растениевъдни науки, 48, 37-42.
Сотиров, Д., 2011. Съдържание на макроелементи в листата на черешовия сорт Ван върху различни подложки. Растениевъдни науки, 48, 43-46.., 2005. Influence of the root type on the fruit quality of three sour cherry cultivars. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, Romania, XXXIII, 71-75.
Д. Сотиров, 2010. Влияние на сорта и типа на кореновата система върху съдържанието на хранителни елементи в листата на вишната. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 13 (3), 767-777.
Сотиров, Д., 2009. Репродуктивни прояви на собственокоренови вишневи сортове през периода на пълно плододаване. Растениевъдни науки, 46,67-70.
И. Радомирска, Д. Сотиров, 2009. Влияние на листното торене върху продуктивността и качеството на плодовете на ябълковия сорт КООП 10. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 12 (2), 397-408.

Д. Сотиров, И. Радомирска, 2009. Балансова стойност на черешово насаждение при различни сортоподложкови комбинации. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 12 (3), 604-615.
Сотиров, Д., 2009. Проучване на сортоподложкови комбинации при черешата (Prunus avium L.) в насаждение. Дисертация, 170 с.
A. Blagov, N. Christov, D. Sotirov, An. Stoyanova, 2009. Comparison of some new apple and sweet cherry cultivars under the environmental conditions of Kyustendil, Bulgaria. First Balkan Symposium on Fruit Growing, November 15-17, Acta Hort., 825: 89-96.
Сотиров, Д., 2008. Влияние на подложката върху растежните прояви на черешовите сортове Ван и Бинг. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 11 (6), 1162-1172.
Сотиров, Д., 2008. Растежни прояви на собственокоренови вишневи сортове през периода на пълно плододаване. Сб. доклади 80 години Аграрна Наука в Родопите, Смолян,  237-242.
Сотиров, Д., Ил. Радомирска, 2008. Сравнителна икономическа оценка на присадени и собственокоренови вишневи сортове. Сб. доклади 80 години Аграрна Наука в Родопите, Смолян,  229-232.
Здравкова, А., Д. Сотиров, Д. Попатанасова, 2007.  Напояване при черешата в България  - състояние и тенденции. Обзор. Селскостопанска наука, № 2, 3-8.
Тасева, В., ………Д. Сотиров, 2007. Създаване и отглеждане на черешови насаждения. Kюстендил, 63с.
Сотиров Д., Христов Н. 2005.  Проучвания върху нови интродуцирани подложки присадени с черешовия сорт Ван през първите пет години от засаждането. Научни трудове на НЦАН, том 3, 54 -58.
Сотиров Д. 2005. Растежни и репродуктивни прояви на вишневи сортове отглеждани на собствен корен и присадени върху махалебковата подложка ИК-М9. Научни трудове на НЦАН, том 3, 67 - 71.
Христов, Н., Сотиров Д., 2005. Някои резултати от сортоизучаването при черешата в кюстендилски район. Научни трудове на НЦАН, том 3, 46-49.
Попатанасова, Д., Сотиров Д., 2005. Проучвания върху влиянието на подложката върху напукването на плодовете на черешовия сорт Ван. Научни трудове на НЦАН, том 3, 208-211.
Борисова, А., Д. Сотиров, 2005. Изменения и увреждания при черешата наподобяващи вирусни заболявания.  Селскостопанска наука , бр. 4, 33-37.

 

 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер