Home Selection Николай Христов

 

 

   

 Assoc.Prof., PhD Nikolai Christov

 E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Tel.: (078) 522612

Research interests and main activitiesselection and cultivar in sweet and sour cherry

 

   

 

 

Научни публикации (2004-2010 г.):

1. Банев Б., Е. Кузманова, Н. Христов, Х. Николов, 2004. Изследване пригодността за съхранение в замразено състояние на нови перспективни сортове череши. „Хранителна наука, техника и технологии 2004”, Том LI, Свитък 3, Пловдив, 81-86.

2. Borovinova M., N. Christov, J. Racsko, 2004. Some biological properities of new sweet cherry cultivars in Bulgaria and their susceptibility to Blumeriella jaapii, 8th  international symposium on integrating canopy, rootstock and environmental physiology in orchard systems 13-18 June, Budapest, Hungary. / под печат /  

3. Попатанасова Д., Н. Христов, М. Боровинова, 2005. Резултати от проучване върху чувствителността на някои черешови сортове към напукване на плодовете и гниене. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 212-216.
4. Сотиров Д., Н. Христов, 2005. Проучвания върху нови интродуцирани подложки присадени с черешовия сорт Ван през първите пет години от засаждането. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 54-58.
5. Христов Н., Д. Сотиров, 2005. Някои резултати от сортоизучаването при черешата в Кюстендилския район. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 46-49.
6. Христов Н., В.Георгиев, Ан. Стоянова, 2005. Някои въпроси на черешопроизводството в света и у нас и приносът на Института по земеделие – Кюстендил за подобряване на черешовия сортимент в България. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 40-45.
7. Христов Н., 2005. Изучвания върху самофертилността на отбрани черешови хибриди. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 64-66.
8. Благов Ат., Н. Христов, 2005. Селекционно-подобрителната работа при някои дървесни овощни видове. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 12-15.

9. Blagov A, N.Christov, 2006. Metoths and some results of our breeding activity. Yantai fruits, 3, 47.

10. Христов, Н., 2008. Черешовият сорт Вик. Сп. „ Земеделие плюс”, бр.9, 35-36.
11. Христов, Н., В. Георгиев, А. Борисова, 2008. Нов свръхранозреещ черешов кандидат сорт. Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. В. Велков, Пловдив, /под печат/.

12. Christov N., M. Borovinova, A. Borisova, 2008. Results of the study of new sweet cherry cultivars and elites in Kyustendil region, Bulgaria. Proceedings of the Fifth International Cherry Symposium, Acta Horticulturae 795, vol. 1, 97-101.
13. Borovinova M., V. Taseva, D. Domozetov, N. Christov, I. Sredkov, 2008. Sweet cherry production in Bulgaria. Proceedings of the Fifth International Cherry Symposium, Acta Horticulturae 795, vol. 2, 545-550.
14. Blagov, N. Christov, D. Sotirov, An. Stoyanova, 2009. Comparison of some new apple and sweet cherry cultivars under the environmental conditions of Kyustendil, Bulgaria. First Balkan Symposium on Fruit Growing, November 15-17, Plovdiv, Bulgaria / под печат /.


Книги

 Маркова,И., Д.Минева, В.Богданска, В.Тасева, Д.Домозетов, Н.Христов, М.Боровинова 2009. ЧЕРЕША (Библиография), 138 с.


 

 

 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banner