Начало Агротехника Вилина Петрова

 

гл.ас. д-р Вилина Петрова


е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-1217-7618


тел.: (078) 522612

 

Област на научноизследователската работа: Изучаване на полезната и вредна ентомофауна при ябълка и провеждане на борба с икономически важните неприятели.

 

Научни публикации (2011-

 

Petrova, V. Dimitrova, S. Sotirov, D., 2022. Agricultural Science and Technology (под печат).

Petrova,V., 2022. Control of plum fruit moth Cydia (Grapholita) funebrana in organic plum production. Agricultural Science and Technology (под печат).

1. Петрова, В., 2020. Развитие на ябълковия плодов червей (Cydia pomonella) в Кюстендилския регион - методи за прогноза. Растениевъдни науки, 57(1), 39-47.

Петрова, В., Крумов, С., 2020. Сравнителна оценка на реакцията към мана (Plasmopora viticola) на новоинтродуцирани в България десертни лозови сортове. Растениевъдни науки, № 57(2), 35-40.

Петрова, В., Катинова, Б., Кадийска, К., 2020. Мониторинг на Drosophila suzukii (Matsumura), неприятел по овощните култури в района на Югозападна България. Растениевъдни науки, 2020, 57(4), 31-40.

Андреев, Р., Караджова, О., Киряков, И., Томов, Р., Машева, С., Станева, Е., Янкова-Михайлова, В., Цолова, Е., Въчев, Ц., Борисова-Крумова, А., Костова-Протохристова, Д., Стоев, А., Петров, Н., Витанова, М., Петрова, В., Иванова, И., Шулева, М., Величков, А., Стаменова, С., Проданова, С., Величкова, Т., Динова, Т., 2017. Прагове на икономическа вредност за икономически важните вредители по земеделските култури. МЗХ, София, 27 стр. http://www.babh.government.bg/userfiles/files/PRZ/-2017.pdf

Петрова, В. 2017. Повреди по ябълката от ябълкова листна муха (Dasineura mali Kieffer) при три технологии на отглеждане. Растениевъдни науки, 2017, 54 (1 ) No. 60-65.

Петрова, В. 2017. Повреди от калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) по ябълката при различни технологии на отглеждане. Растениевъдни науки, 2017, 54 (1 ) No. 53–59.

Петрова, В., Боровинова, М., Борисова, А., 2015. Болести и неприятели по вишнята и борбата срещу тях при конвенционална и интегрирана растителна защита. Растениевъдни науки. ГОД. LII, № 5, 2015.,No. 3-9.

Петрова, В. 2015. Динамика на летеж на черешовата муха (Rhagoletis cerasi L.) и нейния контрол. Растениевъдни науки. ГОД. LII, № 2, 2015, No. 75-80.

Borovinova, M., Petrova, V. 2015. Control of Cherry Leaf Spot and Cherry Fruit Fly at Sour Cherry. Not Sci Biol, 2015, 7 (2):250-252.

Петрова, В. 2015. Плътност и повреди от ябълковата плодова оса (Hoplocampa testudinea Klug) при три технологии на отглеждане. Растениевъдни науки.ГОД. LII, № 2, 2015, No. 70-74

Боровинова, M., Петрова, В., 2014. Вредители по ябълката и техният контрол при биологично производство. ССА, Национална конференция с международно участие „Биологични растениевъдство, животновъдство и храни, Троян, 27-29 ноември 2014.

Петрова, В., Боровинова, М. 2014. Контрол на брашнестата мана - Podosphaera leucotricha и червения овощен акар - Panonychus ulmi (Koch) при устойчиви на струпясване ябълкови сортове. Растениевъдни науки. ГОД. LI, 2014, No. 4-5.

Боровинова, M., Петрова, В., 2014. Повреди по плодовете на ябълката при три технологии на отглеждане. Растениевъдни науки. ГОД. LI, No. 1, 2014, No 41-45

Subchev, M. A., T. B. Toshova, R. A. Andreev, V. D. Petrova, V. D. Maneva, T. S. Spasova, N. T. Marinova, P. M. Minkov, D. I. Velchev. 2013. Catches of target and non-target scarab pests in floral-chemical baited color traps in Bulgaria. Acta Phytopathol. Entomol. Hungarica, 48 (1): 87-94.

Subchev, Mitko, Teodora B. Toshova, Daniela I. Atanasova, Vilina D. Petrova, Miklós Tóth. 2013. Seasonal flight of the potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) in three regions in Bulgaria established by pheromone traps. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 48, 1 pp. 75–86

Subchev, Mitko A., Teodora B. Toshova, Radoslav A. Andreev, Vilina D. Petrova, Teodora S. Spasova, Vasilina D. Maneva, Dimitar I. Velchev, Vasiliy D. Abaev. 2012. Detection and seasonal monitoring of Anomala solida Erichson (Coleoptera: Rutelidae) by pheromone traps in Bulgaria. Acta entomol. Bulg., 15, 1/2: 9-13

Вилина Петрова. 2012. Популационна плътност на акарите при две технологии на отглеждане на ябълката. Екология и здраве 2012 Сборник на докладите от девета национална научно-техническа конференция с международно участие. стр. 249

Maria Borovinova, Vilina Petrova. 2012. Effect of Different Growing Systems of Apple on Trunk and Branch Diseases and Pests. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. Vol 40, No 2. 159-162

Subchev, Mitko A., Teodora B. Toshova, Radoslav A. Andreev, Vilina D. Petrova, Vasilina D. Maneva, Teodora S. Spasova, Nikolina T. Marinova, Petko M. Minkov, Dimitar I. Velchev. 2012. Using floral baited colour traps for detection and seasonal monitoring of Oxythyrea funesta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae) in Bulgaria. Acta zool. Bulg. (in print)

Subchev, Mitko A., Teodora B. Toshova, Radoslav A. Andreev, Vilina D. Petrova, Vasilina D. Maneva, Teodora S. Spasova, Nikolina T. Marinova, Petko M. Minkov, Dimitar I. Velchev. 2011. Possibilities for use of floral baited colour traps for detection of scarabaeid beetle (Coleoptera: Scarabaeoidea) pests. Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo Podčetrtek, 1–2. marec 2011. Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana: 321-325.

Subchev, Mitko, Teodora Toshova, Radoslav Andreev, Vilina Petrova, Vasilina Maneva, Dimitar Velchev. 2011. Use of floral baited traps in plant protection: seasonal monitoring of Tropinota (Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae). 22nd international scientific-expert conference on agriculture and food industry – Sarajevo 2011. Proceedings. 166-168.

Subchev, Mitko A., Teodora B. Toshova, Radoslav A. Andreev, Vilina D. Petrova, Vasilina D. Maneva, Teodora S. Spasova, Nikolina T. Marinova, Petko M. Minkov, Dimitar I. Velchev. 2011. Employing floral baited traps for detection and seasonal monitoring of Tropinota (Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae) in Bulgaria. Acta zool. Bulg., 63, 3: 269-276.

 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер