Начало Сортове Сортове
Сортове

В резултат на интензивна селекционна дейност в Институт по земеделие-Кюстендил са създадени сортовете: черешаПобеда, Черна Конявска, Кюстендилска хрущялка, Българска  хрущялка, Мизия, Данелия, Стефания; ябълка - Бесапара, Елегия, Горана, Марлена и Мартеника, круша Пауталия,  Прогрес, Юбилеен дар, Кюстендилска масловка; сливаИзобилие, Осоговска  едра, Кюстендилска ранна, Кюстендилска красавица, Струмска синя; праскова – 7-14; кайсияФестивална; малинаЛюлин, Самодива, Български рубин, Есенна позлата, Шопска алена, Костинбродка, Искра, Ралица; ягода - Българска ранна, Красавица, София, БилянаПодложки: за черешаИК-М8 и ИК-М9, за ябълкаДряново 18.
В колекционните насаждения е събран и се поддържа богат генофонд от: череша – 170 сортообразци, вишна – 140, ябълка – 420 от 8 вида, круша – 32 от 2 вида, слива – 91, подложки – 32, ягода – 212, малина – 125, къпина – 18, касис - 9; облепиха – 5, арония – 1, десертни лози - 10 или общо 1360 сортообразци.
Институт по земеделие – Кюстендил разработва цялостни технологии или отделни технологични решения за създаване и отглеждане на овощните култури, на база подбор на най-подходящи сортове, подложки или сортоподложкови комбинации съобразно конкретните екологични условия . В това отношение приоритетни са технологиите за създаване и отглеждане на насаждения от череши, вишни, ябълки, сливи, круши, ягоди, малини, къпини, касис и арония. Научноизследователската програма е насочена и върху производството на интерирана и биологична плодова продукция.
Нови направления в Института са лозарството и зеленчукопроизводството.


Сортове създадени в Институт по земеделие – Кюстендил

Ябълки

Бесапара. Сортът е получен от кръстоска между сортовете Флорина и Макфрии.          Дървото е с умерена растежна сила, родовито и устойчиво на струпясване. Плодовете   са със средно тегло от 180 до 200 грама, яркочервено оцветени и с много добро    качество на плодовото месо. Зреят към края на септември и се съхраняват до февруари. Вероятно заради комплекса от положителни качества на плодовете на този сорт, комисията е взела решение за неговото награждаване като победител в Конкурса за иновации и му е присъдила диплом и златен медал.

Името Бесапара е взето от името на стар тракийски град, руини от който и сега съществуват южно от гр. Пазарджик, в подножието на Бесапарските ридове.


Горана. Сортът е получен от кръстоска между сортовете Прима и Купър 4. Дървото е  с умерена растежна сила, родовито и плодоноси редовно. Слабо чувствително на  струпясване. Плодовете са със средно тегло от 180 до 225 грама.Те са тъмночервено  оцветени и с много добро качество на плодовото месо. Зреят между 20 и 30 септември и се съхраняват до февруари.

 

Елегия. Сортът е получен от същата кръстоска както и Горана. Дървото е с по-силен растеж, родовито и плодоноси редовно. Слабо чувствително на струпясване. Плодовете са едри със средно тегло между 170-180 грама. Те са оранжево. червени покрити с яркочервен покровен цвят. Качество – много добро. Зреят към 24 септември и се съхраняват до февруари.

 

Марлена. Сортът е получен от кръстоска между Флорина и Макфрий. Дървото е с        умерена растежна сила, родовито и ражда всяка година. Устойчиво на струпясване.      Плодовете са едри – между 170 до 210 грама. Те са покрити почти изцяло от светло      червен покровен цвят. Зреят към 20 септември и се съхраняват до януари.

 

 

Мартиника. Сортът е получен от кръстоска между сортовете Прима и японския             сорт Секай-ичи. Растежната сила на дървото е близка с тази на Прима. Плодоноси         редовно и дава високи добиви. Устойчиво на струпясване. Плодовете на сорта са със    средно тегло между 175 и 200 грама. Ярко червено оцветени Плодовото месо е с много добро качество. Зреят почти едновременно с тези на Елегия и Бесапара.

 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер