Начало Сортове Череши
Череши

Победа. Плодовете му са едри /ср. тегло 6.1 g /, тъмночервена до черно-червена кожица, виненочервено, плътно, сладко-възкисело месо, рубиненочервен сок и добри до много добри вкусови качества. Узряват през второто десетдневие на юни. Пригодни са за механизирана беритба и промишлена преработка. Сортът е скороплоден и родовит. В сравнение с други стандартни сортове е по-слабо чувствителен на цилиндроспориоза. Добри опрашители са Бигаро Бюрла и Бигаро моро.

Черна Конявска. Плодовете са едри / ср. тегло 6.3 g /, с тъмночервена до черно-червена кожица, откъдето и названието й Черна Конявска. Плодовото месо е плътновиненочервено, сладко-кисело, тъмночервен сок и добри вкусови качества. Узряват в края на второто десетдневие на юни. Могат да се прибират механизирано. Сортът е скороплоден и с много добра родовитост.

Кюстендилска хрущялка. Плодовете са едри / ср. тегло 6.4 g /, сърцевидни,  с тъмночервена кожица, плътно, розовочервено, сладко, с приятна киселина месо, тъмночервен сок и много добри вкусови качества. Узряват през второто десетдневие на юни. Могат да се прибират механизирано. Сортът е чувствителен на късни пролетни мразове, но има добра студоустойчивост. Родовитоста е много добра.

Българска хрущялка. Плодовете са едри /ср. тегло 7.2 g/, широкосърцевидни, красиви, с тъмночервена гланцова кожица, плътно, червеникаво, сладко-кисело месо, тъмночервен сок и много добри вкусови качества.
Узряват през третото десетдневие на юни, началото на юли. Имат много добра устойчивост на манипулация и транспорт. Могат да се прибират механизирано и са подходящи за преработка в качествени компоти. Сортът е скороплоден и с много добра родовитост. Има много додобра студоустойчивост и устойчивост на късни пролетни мразове.

Мизия. Плодовете са едри / ср. тегло 6.9- 7.2 g /, с красива сърцевидна форма тъмночервено оцветяване, плътно, червеникаво, сладко-кисело месо, тъмночервен сок и отлични вкусови качества.
Узряват около седмица преди тези на Ламберт. Могат да се прибират механизирано. Имат добра устойчивост на манипулация и превоз. Сортът е скороплоден и с много добра родовитост. Дървото е средно до силно растящо, с много добра студоустойчивост и устойчивост на късни пролетни мразове. Има сравнително добра устойчивост на кафяво гниене.

Данелия. Плодовете са едри / ср. тегло 7.2- 8.0 g /, с красиво тъмномахагонено червено оцветяване, с плътно месо с много добри вкусови кчества, рубинен сок с много добри вкусови качества и отделяща се костилка. Узряват около средата на юни, около десетина дни преди тези на Бинг и в това отношение запълват празнината между Бигаро Бюрла и Бинг. Пригодни са и за преработка. Дървото е средно силнорастящо, с добра студоустойчивост и относително и добра устойчивост на цветовете и младите завръзи към късни пролетни мразове. Цъфтежът е полукъсен 3-5 дни след този на Бинг. Родовитостта е много добра.

Стефания. Плодовете са едри до много едри /ср. тегло 8.3 g /, широкосърцевидни, тъмномахагонено червени, с плътно розовожълтеникаво месо с много добри вкусови качества, розов сок и отделяща се костилка. Узряват през третото десетдневие на юни-началото на юли. Външността им е твърде привлекателна. При продължителни валежи по време на зреенето се напукват само единични плодове. Дървото е силнорастящо, с много добра студоустойчивост, добра устойчивост на повратни студове и късни пролетни мразове. Цъфтежът е късен. Родовитостта е висока.

 

Суперстар: Плодове са средно едри 4,5 g, сърцевидни с меко плодово месо  и  добри вкусови качества. Получен е от кръстосването на сортовете Сенека х  Ранна от  Вил.Узряват през втората десетдневка на май. Дървото е средно  силно растящо с  умерено гъста корона, скороплодно, много родовито. Цъфтежът е ран, обилен, самостерилен. Подходящ опрашител.

 

Дима: Плодовете са едри до много едри (8,3 g). Плътномесест е, по форма едрина,  оцветяване на кожицата и особености на плодовото месо и сока приличат на  майчиния сорт Ван. Получен е от кръстосването на сортовете Ван и Стела.  Утвърден е  през 2015 г. Плодовете узряват в края на второто десетдневие на юни,  с около 3 дни след тези на Ван. Растежната сила на  дървото умерена, близка до тази на Ван. Образува сравнително рядка корона. Скороплоден и    родовит сорт. Цъфтежът е късен. Средната дата на начало на пълен цъфтеж е 20 април, с около 5 дни след този на Ван. Това е първият самоплоден черешов сорт създаден в България.

 

На Шестото Национално Изложение - ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ-ИТИ 2015 спечели златен медал и Диплом за иновации и добро представяне

 

Алекстон: Плодове са едри (7,6 g), широкосърцевидни, подобно на бащиния      сорт   Стела. Плодовото месо е плътно, с черночервено оцветена кожица и много  добри  вкусови качества.Получен е от кръстосването на сортовете Ван и Стела.            Утвърден е  през 2015 г. Узряват в края на второто десетдневие на юни, почти едновременно с тези на Ван. Растежната сила на дървото е слаба до умерена, по-слаба от тази на Ван. Образува  рядка корона. Скороплоден и високо родовит сорт. Средната дата на начало на пълен цъфтеж е 15 април, с около 2 дни след този на Ван. Алекстон е също самоплоден сорт, което му дава предимство спрямо други самостерилни сортове.

Васиника: Плодовете са много едри (8,6 g), широкосърцевидни до закръглени, с   черно-червено оцветена плодова кожица. Плодовото месо е плътно с отлични    вкусови  качества. Получен е от кръстосването на сортовете Ван и Стела. Утвърден  е  през  2015 г. Узряват около средата на юни, с около 5-6 дни преди тези на Ван, с което успешно запълват времето между ранозреещите (Бигаро Бюрла) и среднозреещите (Ван) сортове. Растежната сила на дървото е средно силна, по-голяма от тази на Ван. Образува средно гъста корона. Скороплоден и родовит сорт. Цъфтежът е ран. Средната дата на начало на пълен цъфтеж е 10 април, с около три дни преди Ван. Подходящ опрашител е Стела.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер