Начало Селекция
ОТДЕЛ „СЕЛЕКЦИЯ, ИНТРОДУКЦИЯ И СОРТОИЗУЧАВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ"

Научноизследователската дейност на сътрудниците от отдела е насочена към:

• Разширяване и обогатяване на  генофонда при ябълка, череша   слива, вишна, круша, грозде и подложки за овощните видове.

• Проучвания върху агробиологичните и стопански качества на събраните  сортове и подложки, преценка и отбор на най-ценните от тях и предлагането им на производствената практика.
• Използването на богатия  генофонд  от сортове и подложки  като донори в селекционния процес за получаване на ценни хибриди  и нови сортове с желани качества.
• Използването на методите на тъканните култури  и ембриокултурите  при селекцията на нови, ранозреещи сортове, сортове устойчиви на абиотични стресови фактори и тяхното бързо размножаване.
• Проучване на взаимоотношението между сорт и подложка и подбор на най-подходящи комбинации между тях за производство на посадъчен материал.
• Проучване на десертни сортове лози при екологичните условия на Западна България
• Създаване, обогатяване и подържане на генбанки от основните овощни сортове и подложки за тях  и производство на автентичен посадъчен материал.

• Непрекъснато обновяване и обогатяване на сортовата структура чрез интродукция, изучаване и конкурсно сортоизпитване на ягода, малина, къпина, касис, червено френско грозде, бодливо немско грозде, арония и облепиха;
• Селекционна дейност при ягода и малина;
• Усъвършенстване на технологии за производство на автентичен посадъчен материал от ягодоплодни култури;
• Разработване на технологии за интегрирано и биологично производство на плодове от ягоди и малини;
• Биоекологично проучване на ключовите неприятели по ягодоплодните култури и контрол с тях.

 
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

 

 

 

 

гл .ас. д-р Станислава Димитрова

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.: (078) 522 612 /216

 

Област на научноизследователската работа: селекция и сортоизучаване при ябълката, сортове, вътрешни качества на плодовете, климатични фактори.

Научни публикации: (2011 – 2019г.):.

продължава>
 

 

 

 

доц. д-р Димитър Сотиров


e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


тел.: (078) 522612

Област на научноизследователската работа: овощарство, селекция, размножаване, сортоизучаване, ябълка, череша,вишна, подложки, сортоподложкови комбинации

Научни публикации (2004-2017 г.):

продължава>
 

 

 


гл.ас. д-р Симеон Крумов


e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.: (078) 522612

Област на научноизследователската работа: Селекция, интродукция и сортоизучаване при лозата и черешата; климатични промени, стресови биотични и абиотични фактори.
 Научни публикации (2005-2020 г.):

продължава>
 

 


ас. д-р Анита Стоева


e-mail: anitastoeva@abv.bg


тел.: (078) 522612/ в. 216

Област на научноизследователската работа: Селекция и сортоизучаване при череша. Сортове, елити, климатични фактори.

Научни публикации (2014-2017г.):

продължава>
 

 

ас.  Мартин Колев


e-mail: gugyy@abv.bg


тел.: (078) 522612/ в. 243


Област на научноизследователската работа: Селекция, сортоизучаване и размножаване при овощните видове.


Научни публикации 2021 г -:

 


Sotirov, D., Dimitrova, S., Kolev, M. (2021). Evaluation of some newly introduced plum cultivars in Bulgaria. In XII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology 1322, 89-94.

 

Dimitrova, S., Krumov, Sotirov, D., Kolev, M. (2021). Response of some plum cultivars to abiotic stress. In XII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology 1322, 201-208.

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИЦИ

Ст.експерт: Людмил Новков

Ст.специалист: Росица Манова

Ст.специалист: Маряна Стойчева

 

 

 


Български (България)English (United Kingdom)
Банер