Начало Селекция
ОТДЕЛ „СЕЛЕКЦИЯ, ИНТРОДУКЦИЯ И СОРТОИЗУЧАВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ"

Научноизследователската дейност на сътрудниците от отдела е насочена към:

• Разширяване и обогатяване на  генофонда при ябълка, череша   слива, вишна, круша, грозде и подложки за овощните видове.

• Проучвания върху агробиологичните и стопански качества на събраните  сортове и подложки, преценка и отбор на най-ценните от тях и предлагането им на производствената практика.
• Използването на богатия  генофонд  от сортове и подложки  като донори в селекционния процес за получаване на ценни хибриди  и нови сортове с желани качества.
• Използването на методите на тъканните култури  и ембриокултурите  при селекцията на нови, ранозреещи сортове, сортове устойчиви на абиотични стресови фактори и тяхното бързо размножаване.
• Проучване на взаимоотношението между сорт и подложка и подбор на най-подходящи комбинации между тях за производство на посадъчен материал.
• Проучване на десертни сортове лози при екологичните условия на Западна България
• Създаване, обогатяване и подържане на генбанки от основните овощни сортове и подложки за тях  и производство на автентичен посадъчен материал.

• Непрекъснато обновяване и обогатяване на сортовата структура чрез интродукция, изучаване и конкурсно сортоизпитване на ягода, малина, къпина, касис, червено френско грозде, бодливо немско грозде, арония и облепиха;
• Селекционна дейност при ягода и малина;
• Усъвършенстване на технологии за производство на автентичен посадъчен материал от ягодоплодни култури;
• Разработване на технологии за интегрирано и биологично производство на плодове от ягоди и малини;
• Биоекологично проучване на ключовите неприятели по ягодоплодните култури и контрол с тях.

 
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

 

 

доц. д-р Станислава Димитрова


e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-4328-9460

Profile: Research Gate
тел.: (078) 522 612 /216

 

Област на научноизследователската работа: селекция и сортоизучаване при ябълката, сортове, вътрешни качества на плодовете, климатични фактори.

Научни публикации: (2011 – 2022г.):.

продължава>
 

проф. д-р Димитър Сотиров

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-1597-8066

Profile: Research Gate

тел.: (078) 522612


Област на научноизследователската работа: овощарство, селекция, размножаване, сортоизучаване, ябълка, череша,вишна, подложки, сортоподложкови комбинацииНаучни публикации (2004-2022 г.):

продължава>
 

 

 


доц. д-р Симеон Крумов

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-1488-9002

Profile: Research Gate

тел.: (078) 522612

Област на научноизследователската работа: Селекция, интродукция и сортоизучаване при лозата и черешата; климатични промени, стресови биотични и абиотични фактори.
 Научни публикации (2005-2020 г.):

продължава>
 

 


ас. д-р Анита Стоева

e-mail: anitastoeva@abv.bg

ORCID ID: 0000-0002-2230-1942

Profile: Google Scholar

тел.: (078) 522612/ в. 216


Област на научноизследователската работа: Селекция и сортоизучаване при череша. Сортове, елити, климатични фактори.

Научни публикации (2014-2017г.):

продължава>
 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИЦИ

Ст.експерт: Людмил Новков

Ст.специалист: Росица Манова

Ст.специалист: Маряна Стойчева

 

 

 


Български (България)English (United Kingdom)
Банер