Начало Агротехника
ОТДЕЛ “АГРОТЕХНИКА, РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ИКОНОМИКА НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ"

През 2009 г. секциите по „Агротехника, физиология и икономика” и „Растителна защита” са обединени в един отдел -

“АГРОТЕХНИКА, РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ИКОНОМИКА НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ”.

В състава на отдела са включени 12 специалисти - двама доценти, трима главни асистенти, един асистент (шестима доктори), двама старши експерти, трима старши специалисти агротехници и един старши специалист лаборант.

 

Научноизследователската дейност в отдела е насочена към:

 

  • Установяване на биологически и стопански изгодни формировки при ябълка и череша и прилагане на подходяща резитба за формиране на короните и поддържането им през плододаващия период;
  • Оптимизиране на хранителния режим при ябълка, череша и слива чрез подходящо органо-минерално торене;
  • Изясняване ролята на агротехниката върху развитието на неприятелите по овощните видове;
  • Идентифициране на причинителите на вирусни болести по семковите и костилковите овощни видове. Проучване на разпространението им и характеристика на икономически най-важните вирусни болести;
  • Установяване видовия състав и популационната динамика на основните вредители по черешата, вишнята, ябълката, сливата и на техните биологични регулатори – хищници и паразити; ролята на екологичните фактори върху плътността на неприятелите и размера на щетите, които причиняват и разработване на борбата срещу тях;
  • Разработване и внедряване на технологии за конвенционално, интегрирано и биологично производство на ябълки, череши и сливи;
  • Икономическа оценка на технологии за създаване и отглеждане на ябълкови, черешови и сливови насаждения;
  • Установяване на подходящи технологии за отглеждане на зелеви култури (броколи, карфиол, главесто зеле), домати, нетрадиционни култури (манголд, салатно цвекло), междуредови култури (грах, нахут, фасул).
  • Въздействие на екологизацията на Общата селскостопанска политика върху биоразнообразието и околната среда в земеделските стопанства и селските региони; икономическа ефективност от прилагане на екологични практики в овощарството; иновативни маркетингови решения в земеделските стопанства; развитие и диверсификация на селските райони.

 

 

 
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

 

 

гл.ас.д-р Анелия Здравкова


e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-1474-3724


тел.: (078) 522612 вътр. 217

Област на научноизследователската работа: напояване на овощни култури; капково напояване.


Научни публикации (2004-

продължава>
 

доц. д-р Илияна Кришкова

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-7547-2489

Profile: Research Gate

тел.: (078) 522612

Област на научноизследователската работа: икономическата ефективност на различни технологии за създаване и отглеждане на семкови овощни видове;  анализ на възможностите за намаляване на разходите в плодопроизводството.Научни публикации (2004-

 

 

продължава>
 

доц. д-р Анелия Борисова-Крумова

е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0003-3062-2073

Profile: Research Gate


тел.: (078) 522612

Област на научноизследователската работа:  вирусни  болести по овощните култури; методи на диагностика; производство на сетртифициран вирусно свободен посадъчен материал.

Научни  публикации (2004-

продължава>
 

 

гл.ас. д-р Вилина Петрова


е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-1217-7618


тел.: (078) 522612

 

Област на научноизследователската работа: Изучаване на полезната и вредна ентомофауна при ябълка и провеждане на борба с икономически важните неприятели.

 

Научни публикации (2011-

 

продължава>
 

 

 

гл. ас. д-р Десислава Тодорова


e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-6731-3330


тел.: (078) 522612,вътр. 258

 

Област на научноизследователската работа"Проучване на технологични елементи при полско производство на зеленчуци; нетрадиционни зеленчукови култури; междуредови култури в млади овощни насаждения.


 

Научни публикации: (2011 -

 

продължава>
 

гл. ас. д-р Моника Кабаджова

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-1158-0261

Profile: Research Gate Google Scholar

тел.: (078) 522612/238

Област на научноизследователската работа: въздействие на екологизацията на Общата селскостопанска политика върху биоразнообразието и околната среда в земеделските стопанства и селските региони; икономическа ефективност от прилагане на екологични практики в овощарството; иновативни маркетингови решения в земеделските стопанства; развитие и диверсификация на селските райони.

 

Научни публикации (2018 г. -

продължава>
 

 

ас. д-р Антон Сотиров

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0001-5893-8374

Profile: Research Gate

тел.: (078) 522612/243

Област на научноизследователската работа: 1. Науки за земята - геосфера, литосфера, хидросфера, биосфера, атмосфера; 2. Агрогеология; 3. Екология и рекултивация на терени, Опазване на околната среда и екосистемите, Климатични промени и устойчиво развитие, Екологичен мониторинг.


 

Научни публикации (2023 г. -


продължава>
 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИЦИ

 

 

Ст.експерт Силвия Велинова

Ст.експерт - Агроном Таня Симеонова

Ст. специалист Славяна Тренева

Ст.специалист Даниела Атанасова

Ст.специалист Станислава Борисова

Лаборанти:

Ст.специалист Елка Димитрова

Ст.специалист Камелия Крумова
 


Български (България)English (United Kingdom)
Банер