Начало Агротехника
ОТДЕЛ “АГРОТЕХНИКА, РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ИКОНОМИКА НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ"

През 2009 г. секциите по „Агротехника, физиология и икономика” и „Растителна защита” са обединени в един отдел -

“АГРОТЕХНИКА, РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ИКОНОМИКА НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ”.

В състава на отдела са включени 12 специалисти - двама доценти, трима главни асистенти, един асистент (шестима доктори), двама старши експерти, трима старши специалисти агротехници и един старши специалист лаборант.

 

Научноизследователската дейност в отдела е насочена към:

 

  • Установяване на биологически и стопански изгодни формировки при ябълка и череша и прилагане на подходяща резитба за формиране на короните и поддържането им през плододаващия период;
  • Оптимизиране на хранителния режим при ябълка, череша и слива чрез подходящо органо-минерално торене;
  • Изясняване ролята на агротехниката върху развитието на неприятелите по овощните видове;
  • Идентифициране на причинителите на вирусни болести по семковите и костилковите овощни видове. Проучване на разпространението им и характеристика на икономически най-важните вирусни болести;
  • Установяване видовия състав и популационната динамика на основните вредители по черешата, вишнята, ябълката, сливата и на техните биологични регулатори – хищници и паразити; ролята на екологичните фактори върху плътността на неприятелите и размера на щетите, които причиняват и разработване на борбата срещу тях;
  • Разработване и внедряване на технологии за конвенционално, интегрирано и биологично производство на ябълки, череши и сливи;
  • Икономическа оценка на технологии за създаване и отглеждане на ябълкови, черешови и сливови насаждения;
  • Установяване на подходящи технологии за отглеждане на зелеви култури (броколи, карфиол, главесто зеле), домати, нетрадиционни култури (манголд, салатно цвекло), междуредови култури (грах, нахут, фасул).
  • Въздействие на екологизацията на Общата селскостопанска политика върху биоразнообразието и околната среда в земеделските стопанства и селските региони; икономическа ефективност от прилагане на екологични практики в овощарството; иновативни маркетингови решения в земеделските стопанства; развитие и диверсификация на селските райони.

 

 

 
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

 

 

гл.ас.д-р Анелия Здравкова


e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-1474-3724


тел.: (078) 522612 вътр. 217

Област на научноизследователската работа: напояване на овощни култури; капково напояване.


Научни публикации (2004-

продължава>
 

доц. д-р Илияна Кришкова

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-7547-2489

Profile: Research Gate

тел.: (078) 522612

Област на научноизследователската работа: икономическата ефективност на различни технологии за създаване и отглеждане на семкови овощни видове;  анализ на възможностите за намаляване на разходите в плодопроизводството.Научни публикации (2004-

 

 

продължава>
 

доц. д-р Анелия Борисова-Крумова

е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0003-3062-2073

Profile: Research Gate


тел.: (078) 522612

Област на научноизследователската работа:  вирусни  болести по овощните култури; методи на диагностика; производство на сетртифициран вирусно свободен посадъчен материал.

Научни  публикации (2004-

продължава>
 

 

гл.ас. д-р Вилина Петрова


е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-1217-7618


тел.: (078) 522612

 

Област на научноизследователската работа: Изучаване на полезната и вредна ентомофауна при ябълка и провеждане на борба с икономически важните неприятели.

 

Научни публикации (2011-

 

продължава>
 

 

 

гл. ас. д-р Десислава Тодорова


e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-6731-3330


тел.: (078) 522612,вътр. 258

 

Област на научноизследователската работа"Проучване на технологични елементи при полско производство на зеленчуци; нетрадиционни зеленчукови култури; междуредови култури в млади овощни насаждения.


 

Научни публикации: (2011 -

Тодорова, Д. 2018. Влияние на сроковете на сеитба и засаждане върху продължителността на периода на вегетация на броколи при производство в района на Кюстендил. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21(3), 280 – 288

 

Тодорова, Д., А. Здравкова. 2018. Почвена микрофлора при различни варианти на торене на броколи (Bras­sica oleracea L. var. italica Plenck). Почвознание агрохимия и екология, 52, 19 – 26


Тодорова, Д., И. Кришкова. 2017. Икономическа оценка на технологични елементи при късно полско производство на броколи. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (2), 355-367

Тодорова, Д., Хр. Ботева. 2015. Ефект на подхранващото торене с органичен птичи тор върху добива и качеството на главесто зеле. Растениевъдни науки, 3, 52-57


Krishkova, I., D. Todorova. 2014. Economic Efficiency Of Broccoli Production Depending on Sowing And Planting Dates. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Issue 2:1939 – 1943
Todorova D. 2014. Secondary Broccoli Production Depending On Sowing And Planting Dates. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences  Issue 1: 863-867.


Тодорова, Д. 2012. Влияние на възрастта на разсада и срока на засаждане върху съдържанието на витамин С и сухо вещество в броколи. Екология и здраве 2012, Пловдив, Сборник доклади, 197-202.


Тодорова, Д. 2011. Влияние на възрастта на разсада върху продуктивните прояви при броколи (Brassica oleracea var. italica Plenck). Растениевъдни науки, 48, 223-226.


Тодорова, Д. 2011. Състояние и тенденции на производството на броколи (Brassica oleracea var. italica Plenck) и карфиол (Brassica oleracea L. convar. botrytis L) в света. Обзор. Растениевъдни науки, 48, 227-230.

 

 

 

гл. ас. д-р Моника Кабаджова

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-1158-0261

Profile: Research Gate

тел.: (078) 522612/238

Област на научноизследователската работа: въздействие на екологизацията на Общата селскостопанска политика върху биоразнообразието и околната среда в земеделските стопанства и селските региони; икономическа ефективност от прилагане на екологични практики в овощарството; иновативни маркетингови решения в земеделските стопанства; развитие и диверсификация на селските райони.

 

Научни публикации (2018 г. - 2022 г.)

продължава>
 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИЦИ

 

 

Ст.експерт Силвия Велинова

Ст.експерт - Агроном Таня Симеонова

Ст. специалист Славяна Тренева

Ст.специалист Даниела Атанасова

Ст.специалист Станислава Борисова

Лаборанти:

Ст.специалист Елка Димитрова

Ст.специалист Камелия Крумова
 


Български (България)English (United Kingdom)
Банер