Home Научни конференции и форуми
Участия
IX-та Международна научна конференция

 

 

На 25.10.2022г. в IX-та Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието: Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, организирана от Института по аграрна икономика към ССА и в партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските райони (ERDN), ас. Д-р Моника Кабаджова (Институт по земеделие - Кюстендил) представи проучване на тема "Attitudes to implementation of ecological practices by farms in context of the new CAP (2023-2027)" в съавторство с ас. Д-р Михаела Михайлова /ИАИ/ и гл.ас. Д-р Даниела Цвяткова /ИАИ/. Интерес от изследването предизвика водещия мотив на земеделските производители относно финансирането от ОСП за прилагането на екологични практики, както и влиянието на земеделските служби върху вземането на решения.

 

 


 

На 29.09.2022г. в Международната научна конференция „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“, организирана от Университета за национално и световно стопанство (Катедра „Икономика на природните ресурси“), ас. Д-р Моника Кабаджова (Институт по земеделие – Кюстендил към ССА) представи съвместното си изследване с доц. Д-р Илияна Кришкова (Институт по земеделие – Кюстендил към ССА) на тема „Evolution of apple production in the post-macrosocial transformation period“. Интерес предизвика производството на ябълки за периода след макросоциалната трансформация, включващ 3 етапа: 1) навлизането на демокрацията в България; 2) периода преди присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС); 3) периода след присъединяването на България към ЕС.

 


 

На 29.09.2022г. в Международната научна конфе През периода 26-27 май 2022 г. бе проведена научна конференция с международно участие "Аграрни науки и бизнес", организирана от Аграрния факултет при Тракийския Университет - Стара Загора, която се проведе в Старозагорски минерални бани. Участие в конференцията взе гл. ас. Д-р Вилина Петрова, която представи самостоятелен постер на тема: "Control of plum gruit moth Cydia (Grapholitha) funebrana in organic plum production", както и постер на тема: "Productive manifestations of apple cultivars and hybrids and sensitivity to Cydia (Laspeyresia) pomonella (L.)", съвместно с гл. ас. Д-р Станислава Димитрова и доц. Д-р Димитър Сотиров.

 

 


 

 

На 19.05.2022г. в 25-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2022“, организирана от Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян към ССА, ас. Д-р Моника Кабаджова (Институт по земеделие – Кюстендил към ССА) представи изследване на тема „Състояние и предизвикателства при овощарството в България“. Интерес предизвикаха интервенциите в подкрепа на овощарството през новия програмен период 2023-2027г., както и мотивите за съживяването на селските райони в България.