Home Еразъм +
Мобилности

Еразъм+ мобилност в Университет в Белград, Сърбия.


По договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303 , в периода 23.04.2023 – 29.04.2023 г., доц. д-р Анелия Борисова-Крумова и доц. д-р  Симеон Крумов от Институт по земеделие – Кюстендил, осъществиха мобилност с цел обучение по програма Еразъм + в катедра по фитопатология и факултет по агрономство в Университет в Белград, Сърбия.

 


 


Еразъм+ мобилност в Институт по зеленчукопроизводство в гр. Смедеревска Паланка, Сърбия.


По договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303 , в периода 23.04.2023 – 29.04.2023 г., доц. д-р Илияна Кришкова и гл. ас. д-р Десислава Тодорова от Институт по земеделие – Кюстендил, осъществиха мобилност с цел обучение по програма Еразъм + в Институт по зеленчукопроизводство в гр. Смедеревска Паланка.


 


 

 

Еразъм+ мобилност в Институт по аграрна икономика – Национален изследователски институт, Варшава.


По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 04– 08 юли 2022 година,доц. д-р Илияна Кришкова и ас. д-р Моника Кабаджова от Институт по земеделие – Кюстендил осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по аграрна икономика и продоволствие – Национален изследователски институт (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute), Варшава, Полша.

Домакините запознаха българските учени със структурата и направленията на института и някои важни теми от областта на аграрната икономика – модели за изследване на вземането на решения от земеделските стопани, влияние на Общата Селскостопанска Политика, прилагане на директните плащания и въздействието върху околната среда.