Home Еразъм +
Мобилности
Национален изследователски институт, Варшава

 

Еразъм+ мобилност в Институт по аграрна икономика – Национален изследователски институт, Варшава.

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 04– 08 юли 2022 година,доц. д-р Илияна Кришкова и ас. д-р Моника Кабаджова от Институт по земеделие – Кюстендил осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по аграрна икономика и продоволствие – Национален изследователски институт (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute), Варшава, Полша.

Домакините запознаха българските учени със структурата и направленията на института и някои важни теми от областта на аграрната икономика – модели за изследване на вземането на решения от земеделските стопани, влияние на Общата Селскостопанска Политика, прилагане на директните плащания и въздействието върху околната среда.