Начало Начало
Понеделник, 19 Май 2014 12:10
с
 

 

 

 

 

 

 

 

Съобразно Устройственият правилник на Институт по земеделие е с научен състав от 16 сътрудника и е разпределен в 2 отдела: «Селекция, интродукция и сортоизучаване на културните растения» и  «Агротехника, растителна защита и икономика на културните растения». Научноизследователската програма включва изпълнението на 9 научноизследователски проекти, два проекта за двустранно научно-техническо сътрудничество и 2 проекта с Министерството на образованието, младежка и науката. Функционира библиотека и информационен център и обща администрация. Общият брой на щатните бройки е 38. 
Институтът по земеделие е акредитиран от Национална агенция за оценяване и акредитация - София за обучение по образователна и научна степен „доктор” по научни специалности: 04.01.05 – Селекция и семепроизводство на културните растения и 04.01.15 – Овощарство и  по професионално направление 6.2. "Растителна защита".

 

 
Петък, 12 Април 2019 11:37

 

Уведомяваме Ви за удължаване срока  за   заявки до 15 юли,  за участие в научна конференция с международно участие "90 години Институт по земеделие - Кюстендил, 2019" на тема: „Наука и земеделие: глобални и регионални предизвикателства“, която ще се състои на 27-28 септември 2019 г.  - гр. Кюстендил

Покана

Заявка за участие

 

Институт по земеделие - Кюстендил е структурно звено на Селкостопанска Aкадемия  - София и е специализирано научноизследователско учреждение за решаване на теоретични и практически проблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения, оказване помощ на земеделските производители. Той е правоприемник на откритата със Заповед на МЗДИ  № 2646/ 19.12.1929 г. Овощарска опитна станция в гр. Кюстендил.
След откриването си, това научно учреждение се превръща в първото средище не само на практическата, но и на научната овощарска мисъл в страната ни. Тук, през различно време, са работили видни учени в областта на овощарството.
Днес, научните работници и специалисти се стремят да отговорят на всички предизвикателства, поставени пред земеделската наука и практика.

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Български (България)English (United Kingdom)
Банер

Актуално

Предстоящо