Начало
Новини


Прилагаме линкове към презентациите изнесени на онлайн семинар на 18.02.2022 г.

Череша: https://www.youtube.com/watch?v=aZcSQDhbCcQ&t=1027s&ab_

channel=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%

D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%

D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%

8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B7%D0%B5%

D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%

D1%82%D0%BE-%D0%9D%D0%A1%D0%A1%D0%97

 

Слива: https://www.youtube.com/watch?v=d0LsDj92n24&t=1018s&ab

_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%

BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%

B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B7%

D0%B0%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%

B8%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%

D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%9D%D0%

A1%D0%A1%D0%97

 

Ябълка: https://www.youtube.com/watch?v=DKNOP-f8sVo&ab_

channel=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%

D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%

BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%

81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%

B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%

B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%9D%D0%A1%D0%A1%D0%97

 НА 18 ФЕВРУАРИ 2022 Т. (ПЕТЪК)

 

ще се проведе онлайн семинар на ТЕМА:


"Резитба на овощни дървесни видове. Актуални схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата и сливата"


Организатори са: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Кюстендил), Институт по земеделие - Кюстендил към Селскостопанска академия

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с основните принципи на резитбата за плододаване  и подмладяване при черешата и сливата чрез интересен предварително заснет видеоматериал на 10 февруари 2022 г. в опитните насаждения на Институт по земеделие - Кюстендил. Ще бъде демонстрирана системата за формиране "стройно вретено" при ябълката. По време на втората част на семинара ще бъде представена информация и актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата и сливата.

Начален час на онлайн семинара:    10:30 часа

Краен час:                                              12:30 часа

Участието е безплатно, но е необходима регистрация!

 

Линк за регистрация: https://forms.gle/uEBw6Guq83dHJtV87

Линк за достъп: https://zoom.us/j/95563879853

ID за семинара: 955 6387 9853

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Ивона Новакова (координатор на ТОО - Кюстендил на НССЗ), тел: 088 785 6767,имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или с гл. ас. д-р Симеон Крумов (Институт по земеделие - Кюстендил),  тел:  078/524 036, имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ

Очакваме Ви!

 

 

 


 

 

ПРАЗНИК  НА  ЧЕРЕШАТА В КЮСТЕНДИЛ

25 - 27 ЮНИ 2021 година

 

 


 

НА 22 април 2021 г. (Четвъртък)

ще се проведе онлайн семинар на ТЕМА:

Основни  методи за присаждане при дървесните овощни видове"

Организатори са: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офиси - Кюстендил), Институт по земеделие - Кюстендил към Селскостопанска академия

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Начален час на онлайнсеминара: 10.30 часа

Краен час: 12.00 часа

Покана и програма за онлайн семинара


На вниманието на интересуващите се относно проведения онлайн семинар на 19.02.2021 г. за демонстрация на резитба на овощни видове:
"Зимна резитба при ябълка - демонстрация" и "Зимна резитба при череша - демонстрация" . Видеото може да се види  като копирате следните адреси на предпочитания от Вас  браузер.


https://www.youtube.com/watch?v=UkHR3GhBglk


https://www.youtube.com/watch?v=UjCHMiM7lOE&list=TLPQMjUwMjIwMjG8jh7T1KSpvQ&index=2

 


 

 

НА 19 ФЕВРУАРИ 2021 Т. (ПЕТЪК)

ще се проведе онлайн семинар на ТЕМА:

Основни принципи на резитбата при овощните дървесни видове. Актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата, сливата и ябълката

Организатори са: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офиси - Кюстендил), Институт по земеделие - Кюстендил към Селскостопанска академия

По време на онлайн семинара: . участниците ще се запознаят с основните принципи на резитбата за формиране и плододаване на дървесните овощните видове в т.ч. посредством представяне на видеоматериал заснет на 4 февруари 2021 г. в Овощарската опитна станция на Институт по земеделие – Кюстендил. Ще бъде представена и информация и актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата, сливата и ябълката.

Начален час на онлайн семинара:    10:30 часа

Краен час:                                              12:30 часа

Участието е безплатно, но е необходима регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/MGNCd79YyxcH5Hbq6

Линк за достъп: https://zoom.us/j/96456988829

ID за семинара: 96456988829

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Ивона Новакова (координатор на ТОО - Кюстендил на НССЗ), тел: 088 785 6767, имейл: kyustendil Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или с гл. ас. д-р Симеон Крумов (Институт по земеделие - Кюстендил),  тел:  078/524 036, имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ

Очакваме Ви!


 

 

14 януари 2021 година

Във връзка с подаване на проектно предложение по подмярка 16.1 "Подкрепа за сформиране и фунциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ".

ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

1. Оферти за офис оборудване

2. Оферти командировки (нощувки)

3. Оферта за почвено картиране, пробовземане и препоръки за торене

4. Оферти публикации

5. Оферти интернет страница

6. Оферти печатни материали

7. Оферти работна среща

8. Оферти информационен семинар

9. Оферти конференции

10. Оферти за GPS навигация

11.Оферти за софтуер за GPS навигация

12. Оферти командировки (пътни)

13. Оферти торове


 31.12.2020 година

Във връзка с подаване на проектно предложение по подмярка 16.1 "Подкрепа за сформиране и фунциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ".

ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

1. Офис оборудване

2. Командировки

3. Почвено картиране

4. Публикации в регионални медии

5. Интернет сайт

6. Печатни материали

7. Работна среща

8. Информационен семинар

9. Конференции

10. GPS

11.Софтуер за GPS

12. Метеорологична станция

13. Командировки (пътни)

14. Торове


 

 

 


ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО

3 и 4 октомври 2020 г.

гр. Кюстендил, площад “Велбъжд”

 

 

“Празникът на плодородието” се провежда ежегодно от 2008 година и се организира от Община Кюстендил,

съвместно с Институт по земеделие – Кюстендил, който всяка година представя десетки сортове ябълки,

отглеждани и култивирани в региона.

 

 

ПРОГРАМА ЗА "ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО"

 

продължава
 


Български (България)English (United Kingdom)
Банер

Актуално